Louise Ellen van Gorkom

Beeldend Kunstenaar

In het begin…

Tentoonstelling “Wereldbeeld”, (Comenius Museum Naarden) Olieverf op doek, 90 x 70, gesigneerd l.o.

In het begin …..

Het leven begon in de zee en heeft voor een mooie verscheidenheid aan creaties gezorgd door een proces van geleidelijke ontwikkeling. Honderden miljoenen jaren geleden  hebben er allerlei veranderingen plaatsgevonden, de zeeën werden warmer  en de verscheidenheid aan dierlijk leven nam toe. De ontwikkeling ging zeer snel en er ontstonden reusachtige wezens in de zee, er leefde nog weinig of niets op het land. Van die ontwikkeling heeft de natuur iets tastbaars achtergelaten in de vorm van fossielen van dieren en planten.

In de tijd van Comenius (1592-1670) dachten sommige geleerden dat deze vondsten overblijfselen van de grote zonvloed waren. In zijn tijd waren fossiele vondsten en de betekenis daarvan nog niet algemeen bekend, anders had hij het zeker in zijn boek Orbis Sensualium Pictus opgenomen. De fossiele vondsten laten zien hoe het leven er uit zag. Het schilderij is een voorstelling daarvan.

In the beginning…..

Live began in the sea and has caused a beautiful variety of creations through a process of gradual development. Hundreds of millions years ago all kinds of changes took place, oceans became warmer and the variety of animal life increased. The development went very quickly and giant creatures appeared in the sea, at that point there was little or no life on land. Of this development nature has left something concrete behind, in the form of fossils of animals and plants.

During the time Comenius lived some scholars thought them to be remains of the great flood. In his time fossils and their meaning weren’t commonly known. If they were he would have included them in his book “Orbis Sensualium Pictus” for sure. The Fossil finds show how life looked like ages ago, this is illustrated in the painting.